Али, отново със семейството си

 

Али, заобиколен от децата си © ВКБООН/Д. Кашавелов

Али, заобиколен от децата си © ВКБООН/Д. Кашавелов

България се превръща в страната, където Мохамед Хюсеин Али намира убежище, след като е принуден да избяга от Ирак през 2010 г.. Година след това той посреща семейство си в София и заедно започват да градят живота си наново.

През 2010г., сектантски групи го заплашват да се присъедини към организации в района на Фалуджа. Али разбира, че няма да бъде в безопасност, ако остане в дома си.

„Аз мислих, че България е най-сигурната държава, където мога да потърся закрила, защото ако отида другаде, може никога да не видя децата си отново“, казва Али, заобиколен от своето семейство през 2012г..


1 семейство, разделено от война, е прекалено много

Научи повече за работа на ВКБООН на UNHCR.org