Архитектът от Афганистан

© ВКБООН/В. Узунова, юни 2014

© ВКБООН/В. Узунова, юни 2014


Преди година офисът на Агенцията на ООН за бежанците се премести в нова сграда в центъра на София. По време на преговорите за договора, един млад архитект влезе в залата и като чу за ВКБООН, каза мимоходом: „И аз съм бежанец”. Тогава не обърнах внимание на тази реплика.

Година по-късно се наложи да разширим офиса и поискахме скица за разширението. Същият архитект ми я изпрати по мейла, откъдето видях името му – Рамин Ройен. Звучеше ми познато и тогава си спомних, че преди десет години един от най-изтъкнатите афганистански бежанци в България – поет, писател и преподавател от Кабулския университет, проф. Разък Ройен – имаше четири деца и един от синовете му мечтаеше да стане архитект.

На следващия ден отидох да благодаря за скицата и попитах младия мъж: „Случайно да познавате човек на име Разък Ройен?” Той ме погледна, стана от бюрото си и каза: „Това е баща ми”.

Рамин Ройен е бил на 2 г., когато семейството му е дошло в България. Получили подкрепа от ВКБООН по проект, изпълняван от Българския чревен кръст. Рамин пораснал, тръгнал на училище и завършил Варненския свободен университет. Толкова много обикнал София, че според приятелите му е станал по-голям софиянец и от тях.

Междувременно цялото семейство получило българско гражданство и бащата на Рамин – проф. Разък Ройен, се върнал в Афганистан, за да поднови преподаването на персийска литература в Кабулския университет след повече от двадесетгодишно прекъсване.

А неговият син– архитект Рамин Ройен проектира разпределението на офиса на ВКБООН в България и предстоящото му разширение.

Таня Вълчанова
ВКБООН


1 семейство, разделено от война, е прекалено много

Научи повече за работа на ВКБООН на UNHCR.org