Ася преживява куршум, за да стигне до България

Ася преживява тежка операция, след като куршум засяда близко до сърцето й. ВКБООН/Д. Кашавелов/ ноември 2013

Ася преживява тежка операция, след като куршум засяда близко до сърцето й. ВКБООН/Д. Кашавелов/ ноември 2013

Ася, е четири годишно момиче от Сирия, която е избягала със семейството си в България. Тя е претърпяла тежка операция, след като куршум засяда в нея, близко до сърцето й. Снимката заснех в Елхово през ноември.

Добрин Кашавелов
Фотограф


1 семейство, разделено от война, е прекалено много

Научи повече за работа на ВКБООН на UNHCR.org