Афганистанецът Ахмад

Афганистанецът Ахмад обядва в Транзитния център в с. Пъстрогор © ВКБООН/Д. Кашавелов, март 2014

Афганистанецът Ахмад обядва в Транзитния център в с. Пъстрогор © ВКБООН/Д. Кашавелов, март 2014


1 семейство, разделено от война, е прекалено много

Научи повече за работа на ВКБООН на UNHCR.org