Очите на надеждата

Дете гледа към камерата в бежанския център в Харманли. © ВКБООН/Д. Кашавелов, ноември 2013

Дете гледа към камерата в бежанския център в Харманли. © ВКБООН/Д. Кашавелов, ноември 2013


1 семейство, разделено от война, е прекалено много

Научи повече за работа на ВКБООН на UNHCR.org